The weather in Varna

Background radiation

Registering Quakes in Varna

Датчици/Sensors    

 

Събираната към момента информация е само за тестови цели!

Седмична графика/ Weekly Magnetic field

генериране: на 10 минути / on every 10 min

 

 

 

 

Месечна графика/Monthly Magnetic Field

 

 

 

Три месечна графика/Three Monts Magnetic Field

 

 

 

Годишна графика/Annual Magnetic Field

 

 

HH